Игри

Информация за страница Караново

     Караново е село, което се намира на територията на сливенска област. Тя от своя страна е ситуирана в югоизточната част на страната, а самото село е разположено в северната част на Горнотракийската равнина. Нова и Стара Загора са градовете, които се намират на най-близка дистанция от селото, съответно на 10 и на 25 километра. Красивата природа на селото е неговият основен коз за развитието на туризма, а не бива да забравяме и наличието на големи количества лозя и насаждения с лавандула. Що се отнася до етническия състав на населението, то е съставено предимно от българи и роми. Карановската селищна могила е главна археологическа забележителност и находка, благодарение на проучването на която може да се направят изводи откога точно има наличие на човешки живот. Още от времето на новокаменната епоха хората се заселват по тези места, а могилата е една от най-старите за целия континент Европа. Разположена е на площ от общо 24 декара.

      Селищните могили са най-много на брой в новозагорската област, а що се отнася специално до тази в село Караново, и тя е от селищен тип. Със своята дължина от 13 м и широчина с размери 250 на 150 метра, по тези показатели могилата е най-голяма на територията на страната. Статиграфският профил на селището от праисторически тип може много добре да бъде проучено, което е добре дошло за археологическата и историческа науки. Също така може да се направи точно културно периодизиране на отделните пластове. Именно по този начин се стига до създаването на Карановска хронологическа система, която е много добре позната в научните среди. Тя служи за образец и еталон на културното развитие през епохата на неолита и напълно заслужено печели уважението на специалистите. Също така и халколита и бронзовата епоха в най-ранния си етап се изследват много добре за територията на страната пак благодарение на тази система. Източна могила пък е археологически комплекс, част от некропола на селищен обект до селото. Елипсовидната форма на могилата е ясно изразена и видима, като е ориентирана в посока север – юг и има диаметри с размер 77. Над околния терен най-високата връхна точка е 14 метра.

      От шестото до второто хилядолетие преди Христа могат ясно да се видят праисторическите култури. Това става възможно с направените около могилата в Караново разкопки. Васил Миков и Георги Георгиев са първите двама специалисти, които през 50-те години на двадесетото столетие първи започват разкопки около могилата. На територията на цялата страна за тази могила може да се каже, че е горе-долу единствената, която има цялостно и обективно проучване. Не само за България, но и за цяла Югоизточна Европа могилата придобива голямо значение в културен и исторически план. С разкриването на седемте могилни пласта, селото бива разделено на същия брой културни хоризонти. Те са съответно ранен неолит на първите два пласта, после следват среден и късен неолит, ранен и късен халколит и накрая – ранна бронзова епоха. Между халколитната и раннобронзовата епоха има известен период на прекратяване живота в  могилата, но иначе там кипи дейност в продължение на дълго време – поне няколко хиляди години.

eXTReMe Tracker